සිංහල தமிழ் English
Medium_chanaka-7646349214cd044de8219cebecf059c0

சானக விதானகே

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

412255650

சுருக்கம்

#149

மொத்த தரவரிசை

#41

கட்சி தரவரிசை

83

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
270-4 (2019-03-16) Point of Order - Other
Page 77
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
269-3 (2019-03-07) Priviledges
Page 34
268-1 (2019-02-05) Petitions
Page 68
267-8 (2019-01-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53
267-4 (2019-01-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
265-2 (2018-12-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 33

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1987-11-10
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - D.V. Upul / Southern Provincial Councillor
கல்வி
School: Dikwella Vijitha Maha Vidylaya, Kegalle
Undergraduate: Bsc Construction management & Design
Postgraduate: reading Msc in spatial planning
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 412255650
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.