සිංහල தமிழ் English
Medium_chanaka-7646349214cd044de8219cebecf059c0

சானக விதானகே

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

412255650

சுருக்கம்

#149

மொத்த தரவரிசை

#41

கட்சி தரவரிசை

83

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 22
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
272-2 (2019-06-19) Written Question Page 18
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 34
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
270-14 (2019-03-29) Point of Order - Other
Page 88
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1987-11-10
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - D.V. Upul / Southern Provincial Councillor
கல்வி
School: Dikwella Vijitha Maha Vidylaya, Kegalle
Undergraduate: Bsc Construction management & Design
Postgraduate: reading Msc in spatial planning
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 412255650
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.