සිංහල தமிழ் English
Medium_n

Piyasena Gamage

இராஜாங்க அமைச்சர் - இளைஞர் அலுவல்கள், கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, காலி மாவட்டம்

சுருக்கம்

#223

மொத்த தரவரிசை

#81

கட்சி தரவரிசை

6

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
258-3 (2018-01-24) Question by Private Notice – Response Page 27
258-3 (2018-01-24) Written Question- Response Page 18
257-4 (2017-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
256-5 (2017-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.