සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesekara-33a35333788ec297e2663fd60ec7b1d4

துலீப் விஜேசேக்கர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

033 2268335/0112465087

சுருக்கம்

#224

மொத்த தரவரிசை

#82

கட்சி தரவரிசை

6

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
251-13 (2017-04-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
246-4 (2016-09-09) Petitions
Page 6
246-4 (2016-09-09) Petitions
Page 6
241-4 (2015-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
240-8 (2015-11-30) Petitions
Page 5

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1966-05-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 033 2268335/0112465087
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.