සිංහල தமிழ் English
Medium_wockramaratne-xzcxzv

ஜயம்பதி விக்கிரமரத்ன

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

777885413

சுருக்கம்

#86

மொத்த தரவரிசை

#36

கட்சி தரவரிசை

73

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 15
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 25
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 25
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
274-1 (2019-09-03) Oral Contribution Page 78
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 111
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 111
274-1 (2019-09-03) Oral Contribution Page 78
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Sylvesters′ college
School 2: St. Anthony's College
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate: MA Public Administration - University of Peradeniya.
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: PhD in Human Rights - University of Peradeniya.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 777885413
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.