සිංහල தமிழ் English
Medium_weerakkody-2d05123b586968aaa3550eb03cf88cae

சந்திம வீரக்கொடி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, காலி மாவட்டம்

0912223228/ 0112773006

சுருக்கம்

#130

மொத்த தரவரிசை

#34

கட்சி தரவரிசை

139

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 15
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
274-5 (2019-09-17) Point of Order- Technical/Procedural
Page 26
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 27
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 27
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 27
274-5 (2019-09-17) Point of Order- Technical/Procedural
Page 26

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-05-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Nalanda College,Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0912223228/ 0112773006
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.