සිංහල தமிழ் English
Medium_withanage-50b39746915cf3bfe410ffa04874f0d2

ஹெஷான் விதானகே

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

077 232 8819 / 071 1 111 222 / 472261830

சுருக்கம்

#35

மொத்த தரவரிசை

#15

கட்சி தரவரிசை

387

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question Page 12
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question Page 15
274-10 (2019-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 148
274-8 (2019-09-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 7
274-8 (2019-09-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 7
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 6
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question Page 7
273-13 (2019-08-22) Written Question Page 6
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question Page 8
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-06-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 077 232 8819 / 071 1 111 222 / 472261830
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.