සිංහල தமிழ் English
Medium_suresh-de73fc96b741aee5d85b47e800d0a75c

வடிவேல் சுரேஷ்

இராஜாங்க அமைச்சர் - பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, பதுளை மாவட்டம்

0557200494 / 0557200319

சுருக்கம்

#90

மொத்த தரவரிசை

#38

கட்சி தரவரிசை

87

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-2 (2019-06-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 71
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 122
271-13 (2019-06-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
271-13 (2019-06-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
271-13 (2019-06-07) Written Question- Response Page 14
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20
270-7 (2019-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-12-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0557200494 / 0557200319
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.