සිංහල தமிழ் English
Medium_abesekara-cae067f859e289d3139d7160775108a4

ஸிஸிர குமார அபேசேகர

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, புத்தளம் மாவட்டம்

322221481 / 072 433 1917

சுருக்கம்

#207

மொத்த தரவரிசை

#81

கட்சி தரவரிசை

14

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
242-4 (2016-01-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
238-8 (2015-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
238-6 (2015-10-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 16
238-1 (2015-09-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-10-26
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Shantha Maria, Chillaw
School 2: Ananda, Chillaw
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 322221481 / 072 433 1917
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.