සිංහල தமிழ் English
Medium_moulana-411a0c65cde8d4def7efd6a3d596e00d

அலி ஸாஹிர் மௌலானா ஸெய்யிட்

பிரதி அமைச்சர்

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) Also a member of coalition - UNFGG, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

0777887997/0772565222 [email protected]

சுருக்கம்

#98

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

100

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
274-10 (2019-10-23) Point of Order - Other
Page 129
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
271-12 (2019-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
271-11 (2019-06-04) Oral Contribution Page 6
270-14 (2019-03-29) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
270-14 (2019-03-29) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
270-14 (2019-03-29) Written Question- Response Page 14
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
270-8 (2019-03-22) Oral Contribution Page 5

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-06-25
பாலினம்: ஆண்
Profession: Engineer
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Alavi Moulana (Paternal Uncle)
கல்வி
School: Vanadamullai Central College, Eravur Alighar National School
School 2: St. Michel College
Undergraduate: B.Com (Jamal Mohamed College Tiruchirappalli)
Postgraduate: B.Sc (computer Science) California USA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0777887997/0772565222
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.