සිංහල தமிழ் English
Medium_bandaranayake-7a55c2002c5dcf373d10c9bbaf6c8e74

இந்திக்க பண்டாரநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, குருநாகல் மாவட்டம்

0372253014 / 0372253190 / 0716936936

சுருக்கம்

#192

மொத்த தரவரிசை

#66

கட்சி தரவரிசை

51

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
257-13 (2017-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
255-4 (2017-09-22) Written Question- Response Page 25
254-11 (2017-09-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
254-11 (2017-09-08) Written Question- Response Page 10
253-5 (2017-07-25) Written Question- Response Page 29
253-1 (2017-07-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 70
253-1 (2017-07-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 69
253-1 (2017-07-04) Written Question- Response Page 68
252-7 (2017-05-26) Written Question- Response Page 16
252-6 (2017-05-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-07-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Galgamuwa Buduruwakanda MV
School 2: St. Anne's College, Kurunegala
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0372253014 / 0372253190 / 0716936936
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.