සිංහල தமிழ் English
Medium_premarathnw-a00c2ba40f10861b12c5cfb5ec2be3c4

எஸ். பிரேமரத்ன

Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262

தேசிய சுதந்திர முன்னணி (NFF) Also a member of coalition - UPFA, மாத்தரை மாவட்டம்

சுருக்கம்

#147

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

38

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 29
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 29
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 76
271-12 (2019-06-06) Point of Order - Other
Page 39
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 26
271-6 (2019-05-10) Expunged Statement
Page 69
271-6 (2019-05-10) Expunged Statement
Page 69
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
270-9 (2019-03-23) Point of Order - Other
Page 77
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-05-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Narandeniya National School, Matara
School 2: Deyandara National School, Matara
Undergraduate: BA, University of Ruhuna
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262 தேசிய சுதந்திர முன்னணி (NFF), UPFA,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.