සිංහල தமிழ் English
Medium_premachandra-fa43cb7cff5a7e08ba72fba8a390d4ba

ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112507264/0112507264 [email protected]

சுருக்கம்

#145

மொத்த தரவரிசை

#65

கட்சி தரவரிசை

81

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 64
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 62
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 62
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 62
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 63
272-10 (2019-07-12) Expunged Statement
Page 35
272-10 (2019-07-12) Priviledges
Page 35
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 98
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 98
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 99

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1987-10-14
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Bharatha Lakshman Premachandra, MP
கல்வி
School: Visakha Vidyalaya, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112507264/0112507264
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.