සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-f2722b93483bf34da47d48b25132a742

சுஜித் சங்ஜய பெரேரா

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கேகாலை மாவட்டம்

0365712535/0777512535

சுருக்கம்

#138

மொத்த தரவரிசை

#59

கட்சி தரவரிசை

65

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 13
274-9 (2019-10-08) Petitions
Page 10
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 28
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 28
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 27
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 27
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-06-30
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Vincent Perera, Father
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0365712535/0777512535
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.