සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-f2722b93483bf34da47d48b25132a742

சுஜித் சங்ஜய பெரேரா

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கேகாலை மாவட்டம்

0365712535/0777512535

சுருக்கம்

#138

மொத்த தரவரிசை

#59

கட்சி தரவரிசை

65

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
270-13 (2019-03-28) Petitions
Page 7
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
269-7 (2019-03-12) Petitions
Page 5
269-5 (2019-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
267-1 (2019-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91
264-6 (2018-11-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-06-30
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Vincent Perera, Father
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0365712535/0777512535
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.