සිංහල தமிழ் English
Medium_masthan-4bb5e6bde2d860dca111efec34fbb46a

கே. காதர் மஸ்தான்

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, வன்னி மாவட்டம்

0773437814/ 0777488222

சுருக்கம்

#156

மொத்த தரவரிசை

#45

கட்சி தரவரிசை

56

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 71
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
273-1 (2019-07-23) Written Question Page 93
273-1 (2019-07-23) Written Question - Supplementary Question Page 95
273-1 (2019-07-23) Written Question - Supplementary Question Page 94
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 73
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
271-12 (2019-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-09-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0773437814/ 0777488222
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.