සිංහල தமிழ் English
Medium_chandrasiri-9b0e500aabdffab94fb54b2de01583a5

එස්.සි මුතුකුමාරණ

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

252249206

සාරාංශය

#133

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#37

පක්ෂයේ ශේණිය

144

Times

නියෝජනය කළ වාර

12

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-11 (2019-08-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 86
273-9 (2019-08-08) Written Question - Supplementary Question Page 11
273-9 (2019-08-08) Written Question - Supplementary Question Page 10
273-9 (2019-08-08) Written Question Page 9
273-9 (2019-08-08) Oral Contribution Page 11
273-8 (2019-08-07) Oral Contribution Page 29
273-8 (2019-08-07) Written Question - Supplementary Question Page 27
273-8 (2019-08-07) Written Question - Supplementary Question Page 26
273-8 (2019-08-07) Written Question Page 25
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1953-02-24
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 252249206
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.