සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanayaka-6a4dca993eccdbaf688f796f4b1f3b89

රංජන් රාමනායක

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

112778533 / 0773624927

සාරාංශය

#74

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#32

පක්ෂයේ ශේණිය

174

Times

නියෝජනය කළ වාර

12

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 42
275-5 (2020-01-21) Point of Order - Other
Page 44
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 39
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 43
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 42
275-5 (2020-01-21) Point of Order - Other
Page 44
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1963-11-03
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Maristella College, Negambo
ප්‍රථම උපාධිය: Ceylon Hotel School - Restuarant and Bar Management Diploma
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112778533 / 0773624927
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.