සිංහල தமிழ் English
Medium_senaratne-444a7442dc8a98aa4c3ff45bd70d8e33

රාජිත සේනාරත්න

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා ව්‍යාපරය (ඩී එන් එම් ) සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

342229795 [email protected]

සාරාංශය

#25

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

385

Times

නියෝජනය කළ වාර

12

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
273-10 (2019-08-09) Written Question- Response Page 13
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
273-8 (2019-08-07) Oral Contribution Page 32
273-8 (2019-08-07) Question by Private Notice – Response Page 31
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
272-10 (2019-07-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 9
272-10 (2019-07-12) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1950-05-29
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: male
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Nalanda College,Colombo
පාසැල 2: Ananda College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: University of Peradeniya,MBBS
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා ව්‍යාපරය (ඩී එන් එම් ), UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 342229795
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.