සිංහල தமிழ் English
Medium_mansoor-37f606a884f491d1486baea331977165

මුහම්මදු ඉබ්රහිම් මුහම්මදු මන්සූර්

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

777394785 / 0770352116

සාරාංශය

#150

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#3

පක්ෂයේ ශේණිය

53

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
268-2 (2019-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
267-8 (2019-01-25) Point of Order- Technical/Procedural
Page 40
264-9 (2018-12-05) Expunged Statement
Page 60
264-9 (2018-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
262-5 (2018-08-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
262-3 (2018-07-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 110
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
261-6 (2018-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1965-10-28
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Samanthurai Madya Maha Vidyalaya,
ප්‍රථම උපාධිය: BSc - Phisical Sc., Estern University
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග‍්‍රසය, UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 777394785 / 0770352116
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.