සිංහල தமிழ் English
Medium_gunasekara-6dc50a99efb2d709d5887235e0d9850a

එඩ්වඩ් ගුණසේකර

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - ඉඩම් සහ පාර්ලිෙම්න්තු ප්‍රතිසංස්කරණ

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

112294040 [email protected]

සාරාංශය

#101

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#41

පක්ෂයේ ශේණිය

99

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-11 (2019-11-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50
274-9 (2019-10-08) Oral Contribution Page 10
274-9 (2019-10-08) Petitions
Page 10
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 5
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 13
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 5
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 13
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
271-12 (2019-06-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 55

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1953-07-05
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Businessman
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Nalanda Central College, Minuwangoda
පාසැල 2: Stafford International School
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112294040
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.