සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake-7e2e27d7dbacf305a308da28440d92fb

දුමින්ද දිසානායක

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - තරුණ කටයුතු

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

0252276573 / 0252222045/025 2 222123 duminda [email protected]

සාරාංශය

#191

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#65

පක්ෂයේ ශේණිය

34

Times

නියෝජනය කළ වාර

6

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 99
254-2 (2017-08-09) Question by Private Notice – Response Page 35
252-7 (2017-05-26) Petitions
Page 6
252-7 (2017-05-26) Petitions
Page 6
250-9 (2017-02-21) Petitions
Page 7
249-5 (2016-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
249-5 (2016-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
249-5 (2016-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 18

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1979-03-28
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father: Berty Premalal Dissanayake/Farther-in law: D. M. Jayaratne Brother: Kavinda (Ps)
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Hatharaswela Maha Vidyalala, Anuradhapura
පාසැල 2: Walisinghe Harischandra Vidyalaya / Anuradhapura Central College
පාසැල 3: Royal College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College, Colombo
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0252276573 / 0252222045/025 2 222123
ඊමේල්: duminda [email protected]
වෙබ් ලිපිනය: http://dumindadissanayake.org/

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.