සිංහල தமிழ் English
Medium_rip

චන්ද්‍රසිරි ගජදීර

Icon_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542

ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය(සී.පී.එස්.එල්) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, මාතර දිස්ත්‍රික්කය

412230829

සාරාංශය

#76

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

147

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
263-13 (2018-10-25) Point of Order- Technical/Procedural
Page 60
263-13 (2018-10-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
263-9 (2018-10-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 57
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 41
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
261-3 (2018-06-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 42
261-3 (2018-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
261-3 (2018-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
261-3 (2018-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1946-02-26
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Lawyer
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය: BA, University of Sri Jayawardenepura
පශ්චාත් උපාධිය: Sri Lanka Law College, Colombo
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542 ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය(සී.පී.එස්.එල්), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 412230829
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.