සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthamage-da0d075dee005d734b80e6811d00f333

ආනන්ද අළුත්ගමගේ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

812386878 / 0773026239

සාරාංශය

#49

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#23

පක්ෂයේ ශේණිය

307

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-2 (2020-01-07) Expunged Statement
Page 13
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 12
274-11 (2019-11-07) Expunged Statement
Page 53
274-11 (2019-11-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 24
274-11 (2019-11-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
274-11 (2019-11-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
274-11 (2019-11-07) Expunged Statement
Page 55
274-11 (2019-11-07) Point of Order - Other
Page 48
274-11 (2019-11-07) Expunged Statement
Page 54
274-11 (2019-11-07) Point of Order - Other
Page 45

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1964-04-24
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: male
Profession: Businessman
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Cousin - Mahindananda Aluthgamage (late minister)
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Giraulla Central College, Navalapitiya
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 812386878 / 0773026239
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.