සිංහල தமிழ் English
Medium_jayakodi-26ad6c28eb23f8e403550a4e38977814

සිසිර ජයකොඩි

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

0773073518/ 0112910668

සාරාංශය

#70

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#13

පක්ෂයේ ශේණිය

144

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
273-13 (2019-08-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48
273-11 (2019-08-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 55
273-11 (2019-08-20) Written Question Page 50
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
273-7 (2019-08-06) Written Question Page 11
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question Page 13
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question Page 12

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1965-11-02
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Kelaniya Maha Vidyalaya
පාසැල 2: Nalanda College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: LLB - University of Colombo
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0773073518/ 0112910668
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.