සිංහල தமிழ் English
Medium_lanza-9ae4235dbef78e80d000d743cfaae5e6

නිමල් ලන්සා

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

77 77 69 228 / 031-3315000

සාරාංශය

#131

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#35

පක්ෂයේ ශේණිය

175

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 45
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 45
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 46
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 44
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 45
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 45
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 46
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 45
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 45

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1974-10-13
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 77 77 69 228 / 031-3315000
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.