සිංහල தமிழ் English
Medium_punchinilame-abc985fd497597a50bc28cc98f9ce6fd

සුසන්ත පුංචිනිලමේ

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධන

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය

0262222221/0112160544

සාරාංශය

#51

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#8

පක්ෂයේ ශේණිය

263

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 17
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 10
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 15
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 17
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 10
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 17
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 23
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 23
274-5 (2019-09-17) Petitions
Page 8
274-5 (2019-09-17) Petitions
Page 8

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1961-04-06
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Businessman
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father - G.V.Punchinilame/CM-Sabaragamuwa
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Aloiciaus Collage, Ratnapura
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0262222221/0112160544
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.