සිංහල தமிழ் English
Medium_dpf-3bc276e983afcb3bbd86c5f39b2e6005

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා පෙරමුණ

72, බෑන්ක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 11

-

Summary

123

Times

No. of Individual MP Contributions

2

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.