සිංහල தமிழ் English
Medium_samarasinghe-df27794d2b5e4694392527c634f950ff

Sandith Samarasinghe

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kegalle district

0352263377/0357200810

SUMMARY

#129

Overall Rank

#56

Party Rank

115

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-1 (2019-07-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 149
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 82
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 141
271-12 (2019-06-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80
271-12 (2019-06-06) Expunged Statement
Page 61
271-12 (2019-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
271-10 (2019-05-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 95
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-09-05
Gender: male
Education
School: Siriwardanaa Vidyalaya, Yatiyanthota
School 2: Nalanda College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0352263377/0357200810
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.