සිංහල தமிழ் English
Medium_amaratunga-ca0e34f75c31eecf2bde82b5d6013295

John Amaratunga

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

2367147/2686350

SUMMARY

#109

Overall Rank

#44

Party Rank

129

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-7 (2019-07-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 14
272-7 (2019-07-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
272-3 (2019-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
272-3 (2019-06-20) Written Question- Response Page 11
272-3 (2019-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1940-05-21
Gender: male
Education
School: De Mazenod College, Kandana
School 2: St. Joseph's College, Maradana
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 2367147/2686350
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.