සිංහල தமிழ் English
Medium_harees-cc9b0bb356f49b0aea6691a8f3691116

H.M.M. Harees

Member of Parliament (MP)

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) - UNFGG, from the Ampara district

0672223462/0112778491

SUMMARY

#159

Overall Rank

#5

Party Rank

55

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
271-12 (2019-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
271-4 (2019-05-08) Point of Order - Other
Page 60
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
269-4 (2019-03-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 33

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-09-06
Gender: male
Profession: Lawyer
Education
School:
Undergraduate: LLB (Col)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 0672223462/0112778491
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.