සිංහල தமிழ் English
Medium_wijewickrama-4b772f4097ba22c4457a1d9ee445628a

Sriyani Wijewickrama

State Minister - Home Affairs, Provincial Councils and Local Government

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

Mahajana Eksath Peramuna (MEP) - UPFA, from the Ampara district

0777162133/0632223799/0632222121

SUMMARY

#128

Overall Rank

#2

Party Rank

125

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 31
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 31
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 50

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1960-03-26
Gender: male
Family Political Engagement: R.G.A.Wijewickrama/Pradeshiya saba
Education
School: Am/Galapitagala Maha Vidyalaya, Gonagala
School 2: D.S. Senanayaka Vidyalaya, Ampara
Undergraduate: University of Colombo LLB
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b Mahajana Eksath Peramuna (MEP), UPFA,
Contact
Telephone: 0777162133/0632223799/0632222121
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.