සිංහල தமிழ் English
Medium_harees-cc9b0bb356f49b0aea6691a8f3691116

H.M.M. Harees

Member of Parliament (MP)

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) - UNFGG, from the Ampara district

0672223462/0112778491

SUMMARY

#159

Overall Rank

#5

Party Rank

55

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
263-5 (2018-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
261-6 (2018-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
261-5 (2018-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
259-2 (2018-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
257-6 (2017-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 110
257-6 (2017-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
256-5 (2017-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
255-5 (2017-09-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-09-06
Gender: male
Profession: Lawyer
Education
School:
Undergraduate: LLB (Col)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 0672223462/0112778491
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.