සිංහල தமிழ் English
Medium_harees-cc9b0bb356f49b0aea6691a8f3691116

H.M.M. Harees

Member of Parliament (MP)

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) - UNFGG, from the Ampara district

0672223462/0112778491

SUMMARY

#159

Overall Rank

#5

Party Rank

55

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 21
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 60
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 24
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 73
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 72
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-09-06
Gender: male
Profession: Lawyer
Education
School:
Undergraduate: LLB (Col)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 0672223462/0112778491
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.