සිංහල தமிழ் English
Medium_sarvanapavan-32b7b4533169136d3e688325e98f5712

E. Saravanapavan

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Jaffna district

0213215292/0113443135

SUMMARY

#93

Overall Rank

#8

Party Rank

53

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 78
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
265-2 (2018-12-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
263-7 (2018-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 108

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1953-12-15
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0213215292/0113443135
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.