සිංහල தமிழ் English
Medium_sarvanapavan-32b7b4533169136d3e688325e98f5712

E. Saravanapavan

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Jaffna district

0213215292/0113443135

SUMMARY

#93

Overall Rank

#8

Party Rank

53

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
258-5 (2018-02-19) Priviledges
Page 23
257-18 (2017-12-09) Point of Order - Other
Page 55
257-18 (2017-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
257-6 (2017-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
257-4 (2017-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1953-12-15
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0213215292/0113443135
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.