සිංහල தமிழ் English
Medium_siyambalapitiya-2096546bc42569598e8bfab5aa880e40

Ranjith Siyambalapitiya

State Minister - Education

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kegalle district

0352229577 / 0362276155 / 0718030303 [email protected] [email protected]

SUMMARY

#168

Overall Rank

#50

Party Rank

32

Times

Participated in parliament

3

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-5 (2020-01-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
275-5 (2020-01-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
275-5 (2020-01-21) Written Question- Response Page 12
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
261-6 (2018-06-21) Petitions
Page 7
261-6 (2018-06-21) Petitions
Page 7
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1961-05-01
Gender: male
Education
School: Ruwanwella Rajasinghe central college
School 2: Royal college - Colombo
Undergraduate: University of S'pura (B.BA )
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0352229577 / 0362276155 / 0718030303
Email: [email protected] [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.