සිංහල தமிழ் English
Medium_bathiudin-110327644a8b5754478abad45b792995

Rishad Bathiudeen

Member of Parliament (MP)

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

All Ceylon Makkal Congress (ACMC) - UNFGG, from the Vanni district

112503889 / 0777487504

SUMMARY

#52

Overall Rank

#1

Party Rank

188

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 13
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 30
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 10
274-9 (2019-10-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 14
274-9 (2019-10-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 15
274-3 (2019-09-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
274-3 (2019-09-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 92
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 92

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1972-11-27
Gender: male
Profession: Engineer
Family Political Engagement: Rifkan Bathiudeen(brother) Nothern Provincial Council
Education
School: Al Mina Maha Vidyalaya
School 2: Zaheera College, Colombo 10
Undergraduate: Civil Engineering, National Diploma in Technology, University of Moratuwa
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d All Ceylon Makkal Congress (ACMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 112503889 / 0777487504
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.