සිංහල தமிழ் English
Medium_hasheem-d35e8069064a690a86befa0b6e8fcc89

Kabir Hashim

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kegalle district

0252224904 / 011340055

SUMMARY

#60

Overall Rank

#26

Party Rank

180

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 23
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
273-12 (2019-08-21) Written Question- Response Page 26
273-12 (2019-08-21) Oral Contribution Page 19
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1955-03-05
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0252224904 / 011340055
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.