සිංහල தமிழ் English
Medium_herath-36efed0bd9a9366c4f3f07d735750d2a

விஜித ஹேரத்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP), கம்பஹா மாவட்டம்

0332294904/0112786355

சுருக்கம்

#19

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

187

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 19
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
268-6 (2019-02-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
268-2 (2019-02-06) Written Question - Supplementary Question Page 18
268-2 (2019-02-06) Written Question Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-05-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Ananda College, Badulla
School 2: Bandarawela Central College
Undergraduate: University of Kelaniya BSc
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP),
தொடர்பு
Telephone: 0332294904/0112786355
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.