සිංහල தமிழ் English
Medium_radhakrishnan-8a0fc9c982075488a6954ef10a87d458

வீ.எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1-a889f71e705333f2a2bc518a8c420c94-9a8e989162954bca9c551c550f7cce65

மலையக மக்கள் முன்னணி (UCPF) Also a member of coalition - UNFGG, நுவரெலியா மாவட்டம்

0522223051 / 0522223052 / 777883943

சுருக்கம்

#126

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

72

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 34
267-1 (2019-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 117
264-9 (2018-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 66
259-2 (2018-03-07) Written Question- Response Page 13
259-2 (2018-03-07) Question by Private Notice – Response Page 15
258-5 (2018-02-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
257-6 (2017-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1952-08-01
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Son - Rajaram Provincial Council
கல்வி
School: Holy trinity, Nuwara Eliya - Primary
School 2: St. Peters Colombo
School 3: St.Josephs Maradana
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1-a889f71e705333f2a2bc518a8c420c94-9a8e989162954bca9c551c550f7cce65 மலையக மக்கள் முன்னணி (UCPF), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0522223051 / 0522223052 / 777883943
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.