සිංහල தமிழ் English
Medium_downloadbcxbxb

சாலிந்த திசாநாயக்க

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, குருநாகல் மாவட்டம்

0372230966 / 0112696038

சுருக்கம்

#218

மொத்த தரவரிசை

#79

கட்சி தரவரிசை

18

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
262-1 (2018-07-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 131
261-10 (2018-07-05) Petitions
Page 6
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 14
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 14
257-1 (2017-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 154
257-1 (2017-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 153
255-1 (2017-09-19) Petitions
Page 81
250-2 (2017-01-24) Point of Order - Other
Page 50

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1958-05-01
பாலினம்: ஆண்
Profession: Engineer
கல்வி
School: Maliyadewa Vidyalaya, Kurunegala
School 2: Kingswood College, Kandy
Undergraduate: BSc.Chem, University of Moratuwa
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0372230966 / 0112696038
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.