සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake-604b2aedc5a26cdcdb26aac575a97cad

எஸ்.பீ. திசானயக்க

இராஜாங்க அமைச்சர் - Land & Land Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0112864484 / 0777688988 [email protected]

சுருக்கம்

#112

மொத்த தரவரிசை

#31

கட்சி தரவரிசை

139

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
268-6 (2019-02-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 99
264-4 (2018-11-19) Oral Contribution Page 6
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 24
262-1 (2018-07-17) Point of Order- Technical/Procedural
Page 97
260-9 (2018-06-05) Oral Contribution Page 40
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 14
260-2 (2018-05-09) Oral Contribution - Core Statements Page 10
259-5 (2018-03-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
257-9 (2017-11-27) Oral Contribution Page 35
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1951-09-18
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Son: Hanguranketha Organizer
கல்வி
School: Poramadulla Central Collage
Undergraduate: BSc- PAB, University of Jayawardenepura, Kotte
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112864484 / 0777688988
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.