සිංහල தமிழ் English
Medium_galappaththi-f620992ff7c2841c40a416e178aa2096

நிஹால் கலபத்தி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP), அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

718219987 [email protected]

சுருக்கம்

#22

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

324

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-12 (2019-08-21) Petitions
Page 6
273-10 (2019-08-09) Written Question Page 28
273-10 (2019-08-09) Written Question Page 25
273-5 (2019-07-31) Petitions
Page 6
273-5 (2019-07-31) Petitions
Page 6
273-1 (2019-07-23) Oral Contribution Page 78
273-1 (2019-07-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 148
272-10 (2019-07-12) Oral Contribution Page 21
272-10 (2019-07-12) Written Question Page 19
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-12-22
பாலினம்: ஆண்
Profession: Teacher
கல்வி
School: Kadurupokuna Maha Vidyalaya, Tangalle
School 2: Netolpitiya Gamini Maha Vidyalaya, Hambantota
Undergraduate: University of Ruhuna
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP),
தொடர்பு
Telephone: 718219987
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.