සිංහල தமிழ் English
Medium_kumar-727694f27a532b6fed758b7cedf56750

அரவிந்த் குமார்

Icon_1-a889f71e705333f2a2bc518a8c420c94-9a8e989162954bca9c551c550f7cce65

மலையக மக்கள் முன்னணி (UCPF) Also a member of coalition - UNFGG, பதுளை மாவட்டம்

0712224455/0112930069

சுருக்கம்

#67

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

110

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 80
272-7 (2019-07-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 55
272-2 (2019-06-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 128
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-11-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Joseph's College, Gampola
School 2: St. Anthony's College, Katugastota
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1-a889f71e705333f2a2bc518a8c420c94-9a8e989162954bca9c551c550f7cce65 மலையக மக்கள் முன்னணி (UCPF), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0712224455/0112930069
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.