සිංහල தமிழ் English
Medium_kumar-727694f27a532b6fed758b7cedf56750

A.Aravindh Kumar

Icon_1-a889f71e705333f2a2bc518a8c420c94-9a8e989162954bca9c551c550f7cce65

Up-Country People's Front (UCPF) - UNFGG, from the Badulla district

0712224455/0112930069

SUMMARY

#67

Overall Rank

#1

Party Rank

110

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-10 (2019-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 151
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1954-11-17
Gender: male
Education
School: St. Joseph's College, Gampola
School 2: St. Anthony's College, Katugastota
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1-a889f71e705333f2a2bc518a8c420c94-9a8e989162954bca9c551c550f7cce65 Up-Country People's Front (UCPF), UNFGG,
Contact
Telephone: 0712224455/0112930069
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.