සිංහල தமிழ் English
Medium_harin-4aae96b19add87deaf95fecaa4ce5597

Harin Fernando

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Badulla district

0112931627/0552224012 [email protected]

SUMMARY

#143

Overall Rank

#63

Party Rank

95

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 9
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 10
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 39
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 39
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 21
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
271-8 (2019-05-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1978-10-28
Gender: male
Profession: Businessman
Family Political Engagement: Father-in-law: Pradeshiya Sabha
Education
School: St. Joseph College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112931627/0552224012
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.