සිංහල தமிழ் English
Medium_karunanayake-2a1064a00d896824f26f07274a246ea5

ரவி கருணாநாயக்க

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

112872287

சுருக்கம்

#16

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

489

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
273-10 (2019-08-09) Written Question- Response Page 15
273-10 (2019-08-09) Oral Contribution - Core Statements Page 29
273-10 (2019-08-09) Written Question- Response Page 18
273-10 (2019-08-09) Written Question- Response Page 27
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-02-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College,Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112872287
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.