සිංහල தமிழ் English
Medium_amunugama-3fa485740e9550ef9d7dcb6c0765856b

சரத் அமுணுகம

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0812499703 / 0112586789 [email protected]

சுருக்கம்

#83

மொத்த தரவரிசை

#20

கட்சி தரவரிசை

68

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-13 (2019-08-22) Priviledges
Page 29
273-12 (2019-08-21) Oral Contribution Page 19
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 60
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
271-12 (2019-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 30
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 10
269-5 (2019-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1939-07-10
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Uncle of Dilum Amunugama
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
School 2: University of Ceylon
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0812499703 / 0112586789
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.