සිංහල தமிழ் English
Medium_jayasooriya-f9a7791b95718d233d91231488d80e61

கரு ஜயசூரிய

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

112552072

சுருக்கம்

#200

மொத்த தரவரிசை

#78

கட்சி தரவரிசை

1567

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Announcement
Page 5
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 27
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 27
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 29
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 26
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 28
275-4 (2020-01-09) Announcement
Page 5
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 42
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 5
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1940-09-29
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Ananda College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112552072
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.